21-03-08

ABERRI EGUNA 2008

 

 

JOUR DE LA PATRIE BASQUE

23 mars 2008

 

http://www.naziogunea.net/es/node/739

 

Il est indéniable que nous sommes une nation. Nous possédons toutes les caractéristiques qui forment et conforment une nation : notre langue, notre culture, nos territoires, notre histoire,. Nous sommes l'une des nations les plus anciennes d'Europe. Nous, les basques d'aujourd'hui, sommes le dernier maillon d'une longue chaîne à travers les siècles. Nous sommes les nouvelles voix d'une incessante chanson pour la liberté. Pourtant on ne nous reconnaît pas. Ils veulent briser cette chaîne, faire taire cette voix. On refuse de nous laisser vivre, travailler et sentir comme une nation. On nous interdit de décider de notre futur en tant que nation et de construire notre pays. On nous punit pour vouloir être ce que nous sommes, on nous emprisonne, on nous méprise. Mais cela est inutile.

Face aux interdictions, face au châtiment, des milliers et des milliers de citoyens et de citoyennes, nés ici ou venus d'autres terres, ont décidé de poursuivre le travail de construction nationale. Par delà toutes les agressions, toutes les criminalisations, nous revendiquons fermement notre identité basque et, avec la même force, nous nous engageons à poursuivre le travail. Un engagement invincible.

Nous vivons une période très importante. Sans aucun doute le moment est venu d'obtenir l'espace qui nous revient comme nation dans le monde. Le moment de garantir tous les droits qui nous reviennent en tant que citoyens et citoyennes basques. Nous sommes à ce tournant, il ne peut y avoir de retour en arrière. Nous sommes à l'aube de la souveraineté.

Euskal Herria, le Pays Basque, le pays de l'euskera, de la langue basque, des sept territoires nous sommes basques. Nos chansons, nos mythes, nos ruisseaux, nos forêts, nos entreprises, nos songes, nos enfants, tous nos morts, nous tous qui sommes vivants, sommes Euskal Herria. Ceux qui ont été, qui sont, ceux qui seront. Le fait de le revendiquer prouve en fait que nous le sommes déjà. Ils n'ont pas réussi à en finir avec Euskal Herria, ils n'y parviendront pas.

Grâce à l'engagement que nous avons maintenu au cours des siècles, Euskal Herria a survécu pour parvenir jusqu'à ce moment. Nous sommes Euskal Herria parce nous l'avons gagné. Maintenant, il nous faut franchir un pas supplémentaire : nous voulons la reconnaissance de ce que nous sommes. La souveraineté d'Euskal Herria pour ce XXI ème siècle est entre nos mains.

Nous sommes une majorité à affirmer qu'Euskal Herria est une nation qui doit obtenir sa souveraineté.

Par le travail en commun, par l'auzolan entre tous et toutes les personnes qui constituent ce pays, nous devons faire une réalité des droits de tous et de toutes.

Pour semer dés maintenant cet avenir, vers la souveraineté, sans attendre personne.

Nous lançons un appel, pour célébrer ensemble le jour de notre nation, l'Aberri Eguna.

Que cet Aberri Eguna 2008 soit le point de départ pour avancer, main dans la main, sur le chemin de la souveraineté.

 

DAG VAN HET VADERLAND

23 MAART 2008

 

Wij zijn, ontegensprekelijk, één volk. Onze taal, onze cultuur, ons grondgebied, onze geschiedenis, maken van ons één volk. Wij zijn één van de oudste volkeren van Europa en wij, hedendaagse Basken, zijn de laatste schakel van een lange keten die zijn oorsprong vond, eeuwen geleden. Wij zijn de nieuwe stem van een onophoudelijk gezongen vrijheidslied. Toch worden wij niet erkend. Men wil deze keten breken, onze stem tot zwijgen brengen. Men weigert ons te leven, te werken, te voelen als zijnde één volk. Men weigert ons, als volk, zelf over onze toekomst te beslissen en ons land op te bouwen. Men straft ons, men sluit ons op en wij worden veracht omdat wij willen zijn “wat wij zijn”.  Dat is nutteloos.

Ondanks ontzeggingen en straffen hebben duizenden en nog eens duizenden burgers, hier of ergens anders geboren, besloten verder te werken aan de nationale opbouw. Agressie en criminalisering weerhouden er ons niet van om onze Baskische identiteit op te eisen en wij zijn vastbesloten verder te gaan. Wij zullen ons steeds verantwoordelijk blijven voelen.

Wij beleven belangrijke tijden. Het lijdt geen twijfel dat het ogenblik aangebroken is waarop wij, het land dat ons toekomt, weer moeten verwerven. Het is tijd alle rechten die ons, als Baskische burgers, verschuldigd zijn te vrijwaren en te verzekeren. Wij zijn op een keerpunt gekomen waarop de terugweg onmogelijk wordt. Wij beleven de dageraad van de soevereiniteit.

Euskal Herria, Baskenland, het land van het Euskara, de Baskische taal, de zeven gebieden… maken wat wij zijn, Basken. Onze liedjes, onze mythes, onze beken, onze bossen, onze bedrijven, onze dromen, onze kinderen, al onze doden en wij, de levenden, zijn Euskal Herria. Zij die leefden, leven en zullen leven. Aanspraak maken, bewijst dat wij al bestaan. Het is hen niet gelukt komaf te maken met Euskal Herria en het zal hen nooit lukken.

Dankzij de verbondenheid die al deze eeuwen bewaard bleef kon Euskal Herria overleven tot op heden. Wij zijn Euskal Herria omdat wij overwonnen. Nu moeten wij een stap verder gaan: wij willen de erkenning. De soevereiniteit van Euskal Herria, in deze XXIste eeuw, ligt in onze handen. Wij zijn een meerderheid en bevestigen dat Euskal Herria zijn soevereiniteit moet verkrijgen.

Door samenwerking met en saamhorigheid tussen allen die van dit land deel uitmaken, moeten wij tot de verwezenlijking van onze rechten komen.

Wij moeten nu, zonder op anderen te rekenen, aan onze toekomst werken.

Wij roepen op om samen het feest van onze natie, het Aberri Eguna, te vieren.

Dat dit Aberri Eguna 2008 de start moge zijn om, hand in hand, vooruit te komen op de weg naar de soevereiniteit.

 

Lees ook

http://www.lejpb.com/idatzia/20080319/art208079.php

 

19:30 Gepost door F. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.