06-02-08

Walter Luyten

jan

 

 

Het overlijden van Walter Luyten, bekend van Baskenland tot Litouwen, leek (volgens mij) de nationale pers niet te inspireren. De gepubliceerde artikels leken allemaal op elkaar. Soms leek er, met enige moeite, een persoonlijke noot aan toegevoegd.

Vrienden politici, en anderen, hadden op eigen websteks reacties die nader kwamen tot de persoonlijkheid van Walter Luyten.

Walter Luyten was een MENS, met zijn kwaliteiten en gebreken…

Hij was een moedig mens! Nooit bang voor de confrontatie! Zelfs wanneer deze fysiek riskeerde te worden!

Hij was een moedig mens toen de ziekte zich aanmeldde…

 

Zijn begrafenis werd nauwelijks vermeld… Enkele regels…

Aanwezigen? Vier of vijf “bekende” namen… Buiten een overvolle kerk!? Vreemd!

 

Tot ik een getuigenis ontving van een aanwezige… Ik plaats hieronder deze getuigenis.

 

Met dank aan Jan Wieërs en…

als ongelovige, een moment van meditatie voor Walter Luyten

 

 

Begrafenis Walter Luyten

04.02.08

Onder een trieste wolkenhemel hebben we in Berlaar Walter Luyten de laatste eer bewezen.

In een emotievolle viering, waarin een priester voorging, die Walter écht gekend had, en waarin tussendoor door Lode Dieltiens prachtige Vlaamse liederen op het orgel gespeeld werden, namen we afscheid van “Walter van Balder”. De priester noemde bij het overlopen van zijn leven zelfs de moppen waarvan de Limburgers meestal het slachtoffer waren. De prachtige stem van de Baskische zangeres Maite Idirin vulde de haast eindeloze offergang op met liederen waarvan “Agur Jauna” wel het hoogtepunt vormde! Op het gedachtenisprentje stonden twee foto’s. Op de eerste: Luyten als “Luyten”. Met zijn pet en met zijn licht - spottend lachje; op de tweede Walter, zoals hij zichzelf nooit voor mogelijk had gehouden: gedecoreerd! Maar dit was een erelint waarop hij terecht zéér fier mocht zijn: Het “Cross of Commander of the Order for Merits to Lithuania” - “Het Kruis van verdienste voor Litouwen”. Toen deze Baltische staat zich in 1991 onafhankelijk verklaarde ging Luyten hen eren. De “great dictator” rolde nog met tanks  door de hoofdstad Vilnius terwijl op hetzelfde ogenblik Luyten er het Parlement toesprak! Dit waren de Litouwers niet vergeten! Een prentje kan geen fotoalbum worden, maar er is nog een andere memorabele foto van Luyten in omloop. Zij verschijnt regelmatig in Baskische publicaties: Walter Luyten en Willy Kuijpers op Paasdag – Dag van Het Vaderland – in 1975 - voor de Andra Mari-kerk in de historische stad Gernika. Zij waren, enigszins “verkleed” als priesters (in “clergyman”) door de ‘omsingeling’ van de Guardia Civil geraakt. Terwijl Willy een Europese, een Vlaamse en een (op dat ogenblik nog verboden) Baskische vlag toonde begon Luyten (voor de énige keer in zijn leven) aan een toespraak die geen twee zinnen zou duren! Meteen werden ze door de Guardia Civil bij de kraag gegrepen. Ze hadden geluk dat Willy Kuipers volksvertegenwoordiger was. Hierdoor bleef het bij enkele klappen waarna ze uit het land werden gegooid. Het had véél erger kunnen zijn. Kort voordien had de Baskische onafhankelijkheidsorganisatie, ETA, twee Guardia’s geliquideerd en dan waren ze steeds erg “nerveus”! De arrestatie en de “uitzetting” vond plaats onder het bevel van Antonio Tejero, de man die in 1981 schietend het Congres binnen viel en zo de (mislukte) Staatsgreep begon. 

 

Na de dienst kwam N-VA - voorzitter Bart De Wever aan het woord. De Wever haalde een aantal anekdotes boven. Zo, waar Luyten toenmalig Spaans Regeringspresident, Felipe González verrot schold en hem beschuldigde van misdaden tegen het Baskische Volk. González noemde Walter daarop “die Belgische volksvertegenwoordiger” die sprak als “een kip zonder kop”. Luyten nam  prompt “kip-zonder-kop” als geuzennaam aan maar protesteerde tegen de scheldnaam “Belgisch”!   (González eindigde later, ei zo na, in de cel als organisator van daden van STAATSTERRORISME tegen het Baskische Volk!)

Bart beëindigde zijn toespraak met een parafrase van de laatste zin van de tekst op het graf van Jon Paredes Manot, “Txiki”  in Zarautz (door Franco geëxecuteerd): “Walter, je bent de wind van de vrijheid!”

Na de N-VA-voorzitter kwam de burgemeester van Berlaar aan het woord. Ook hij had  Walter gekend  hoewel die nooit op hem gestemd had… Er werd verteld dat Walter nooit getrouwd was maar er werd vergeten dat hij hierover ooit een belofte deed: “Ik trouw op de dag dat (toen nog) prinses Paola goed Nederlands spreekt”.

Tot slot sprak ook nog de schoonbroer van Walter.

 

Onder de aanwezigen merkten we geen “onverbeterlijke renegaten” op. In willekeurige volgorde en niet in de mogelijkheid volledig te zijn:

 

Willy Kuijpers  -  jarenlang ‘brother in crime’ 

Lieve Kuijpers – Devijver  (echtgenote Willy Kuijpers) Er werd een gedicht van haar voorgelezen. 
Geert Bourgeois (minister)

Bart De Wever

Jan Loones

Piet de Bruyn

Hans De Belder

Jean-Marie Bogaert

Laurens Appeltans (voormalig senator Volksunie)

Lieven Dehandschutter

Paul Peeters

Herman Candries (voormalig TV-figuur en VU-volksvertegenwoordiger )

Jan Caudron (voormalig VU-Volksvertegenwoordiger)

Luc Vermeulen (actieleider Voorpost)

Jos Truyen (voormalig VU – senator  en burgemeester van As)

Mathieu Lowis (voormalig senator VU)

Nelly Maes (Nu Spa Rood)

Pol Van den Driessche (Nu CD&V…)

Ludwig Caluwe (CD&V)

Herman Suykerbuyk (CD&V)

Cas Goossens (BRT)

Flor van Noppen (N-VA - volksvertegenwoordiger)

Lode Dieltiens (musicus)

Kris Van Dyck (N-VA Volksvertegenwoordiger)

Quagebuer (werkgroep Baskenland – voormalig Bouworde)

Erik Stoffelen (ANZ)

Erik Defoort (VVB)

Erik Ponette (AKVSZ)

Joost Van  Dommele (Links Flamingant)

Oswald Van Ootegem (Voormalig VU-volksvertegenwoordiger)

Bob van Hooland (voormalig burgemeester St.- Martens Latem nu Open Vld)

Paul van Cappellen (Anai Artea)

Herman Docx (scheutist en broer van Ludo)

Ben Weyts (N-VA)

Piet De Zaeger (N-Va – directeur)

Uit Baskenland waren er:

Karmelo Landa (voormalig euro-parlementslid Herri Batasuna) [de op één na enige uit de Batasuna-top die op dit ogenblik niet in de gevangenis zit…]

Gorka Elejabarrieta (vertegenwoordiger Herri Batasuna – in onvrijwillige ballingschap - in Brussel)

Jonan Lekue (Herri Batasuna)

Bloemen en Kransen (o.a. Litouwen)

 

Op het einde van de dienst werd het Gebed voor Het Vaderland gezongen. Voor een buitenstaander mag het vreemd klinken dat vrijwel iedereen meezong hoewel er geen tekst voorhanden was:

 

Heer, laat het prinsenvolk der oude Nederlanden 
                               Niet ondergaan in haat, in broedertwist en schande 
                               Maak dat uit de oude bron nieuw leven nogmaals vloeit 
                               Schenk ons de taaie kracht om fier, vol vroom vertrouwen 
                               Met nooit gebroken moed ons land herop te bouwen 
                               Tot statig als een eik voor U ons volk herbloeit.

 

Afgesloten werd met de Vlaamse Leeuw.

 

Agur eta Ohore, Walter jauna! Tot ziens en alle eer, Mijnheer Walter! 

 

Jan Wieërs

 

 

22:25 Gepost door F. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Commentaren

overlijden Walter Luyten Vaarwel Walter Luyten,

Rust zacht in Vlaanderens weiden.
Gij blijft een vriend voor mij en dit is voor mij een hele eer.

Gepost door: Frank Masschelein | 06-03-08

Walter, de stem van Balder. Walter was altijd paraat voor diegenen die een stem nodig hadden... Basken, Litouwers, Bretoenen enz... Echter ik herinner me ook dat toen Vlaamse gewetensbezwaarden een "stem" nodig hadden om hun statuut te beveiligen (eind de jaren '80) Walter steeds bereid was om te helpen met raad en daad.
Sigi - Vrijbuiter.

Gepost door: Siegfried Mercelot | 13-04-08

JOHAN SAUWENS WAS ER NIET????? VREEMD DAT JOHAN SAUWENS NIET VERMELD WORD BIJ DE AANWEZIGEN
MISSCHIEN OOK NIET................

Gepost door: LAMME GOEDZAK | 04-06-08

nva.afdelingsbestuurslid te BERLAAR Geachte auteur van bijgaande tekst, Ik dank u voor opmaak tekst naar aanleiding van de begrafenis van Walter Luyten. Ik ontvang dit via omweg op 12/09/09. Zonder ijdel te willen zijn dit als 1ste reaktie: als u een lijst opmaakt van de aanwezigen hou ik eraan u de aanvulling te willen kenbaar maken, op eenvoudig verzoek stuur ik u dat. Maar nuttiger lijkt me dat we op meerdere fases uw tekst herwerken en een nuttige bestemming geven aan die tekst: bv in één of ander tijdschrift er de publicatie van voorbereiden. Ik kan u daar verdere suggesties voor geven. De Heer Johan Sauwens, zoals hierboven gevraagd door een lezer, was afwezig. Dat kan ik persoonlijk bevestigen omdat ik er bij toegang de voor mij gekende notabelen heb begeleid van plaats groeten naar plaats voorbehouden rijen. Dat waren er twee in aantal in de rechter zijbeuk. Gezien vanuit het altaar zat ik uiterst rechts aldaar. Onder de nietgenoemden van die eerste rij is er verder de Mechelse advokaat en nationaal partijbestuurslid nva Marc Hendrickx. Deze laatste noemt de overledene Walter Luyten steevast zijn mentor; later in 2009 is Marc Hendrickx Vlaams Volksvertegenwoordiger geworden en eigenlijk de Vlaamsnationale opvolger van Luyten in het arrondissement Mechelen. Gegroet,
LeoPUISSANT, eertijds politiek secretaris van W. LUYTEN.

Gepost door: PUISSANT | 12-09-09

De commentaren zijn gesloten.