25-01-07

Radio Pays

 

Communiqué van Radio Pays - 23 januari 2007:

 

 

Dinsdag, 23 januari, om 9u in de morgen, werd een huiszoeking verricht in onze lokalen.

De Vice-Procureur van de Republiek bij het Tribunal de Grande Instance van Parijs, sectie antiterrorisme, kreeg de volmacht tot deze huiszoeking over te gaan in het kader van het onderzoek dat loopt in Parijs tegen onze President en medewerker Sébastien Bédouret, verdacht van samenwerking met ETA, vereniging met het oogmerk om misdaden te plegen en voorbereiding van terroristische acties in Parijs.

 

Werden verzegeld: een sleutel, een brief, een omslag, een audiocassette en... een kroniek gemaakt door Sebas in augustus 2004! Deze slingerde rond op de schrijftafel waar de boekhouding gebeurt en waarin Sebas zijn administratieve papieren opbergt.

In deze kroniek had hij het over informatieacties die gevoerd worden, tijdens de zomer, op de Baskische stranden, door militanten. Hij las deze kroniek tijdens zijn uitzending Txalaparta. In zijn programma gaf hij beeld aan zijn dromen en ergernissen. Deze "vrije tribune" heette: "Coups de Gueules".

Een enkele zin van deze kroniek, uit zijn context gehaald, kan gevaarlijk zijn voor Sebas. Wij kennen de lexicale "arrangementen" binnen de procedures tegen het terrorisme...

Bij de inbeslagname van deze kroniek preciseerde een goedmenende helper van de Vice Procureur, hopend ons gerust te stellen, dat er meerdere vormen van strijd bestaan.Wij verontrusten ons over de verzegeling van dit document en over de gevolgen.

Wordt Sébas het slachtoffer van een delict van meningsuiting? Zo lijkt het ons in elk geval.

 

Tenslotte,  in plaats zich te bekommeren om het lot van een van zijn onderdanen, besluit Frankrijk zijn eigen onderzoek te voeren, gewonnen voor het idee van schuld terwijl Sebas nog niet veroordeeld werd. Hiermee is het duidelijk dat Frankrijk collaboreert met de Spaanse autoriteiten.

 

In naam van de W..., voor de rechten van de persoon en het recht op informatie

 

De redactie van Radio Pays

 

Radio-Pays

BP 136

93103 Montreuil Cedex

www.radiopays.org

info@radiopays.org  

 

 

radioPays-txi

 

 

COMMUNIQUE DE RADIO PAYS du 23 janvier 2007 :

Une perquisition a été réalisée dans nos locaux mardi 23 janvier à 09h du matin. Le Vice-Procureur de la République de la section antiterroriste du Tribunal de Grande Instance de Paris était mandaté pour procéder à cette perquisition dans le cadre de l'enquête ouverte par Paris à l'encontre de notre Président et animateur Sébastien Bédouret pour collaboration avec ETA, association de malfaiteurs et préparation d'actions terroristes à Paris.
Ont été mis sous scellé une clef, une lettre, une enveloppe, une cassette audio et... une chronique rédigée par Sebas en août 2004 ! Elle trainait un peu isolée sur le bureau de l'ordinateur comptable dans lequel Sebas rangeait ses papiers administratifs. Dans cette chronique, il parlait d'actions d'information menées par certains militants sur les plages du Pays Basque en plein été. Cette brêve était lue par Sebas lui-même au cours de ses émissions Txalaparta où il se laissait aller à exposer ses rêves et ses colères. Cette tribune libre s'appelait « Coups de gueules ».
Une seule phrase de cette tribune détournée de son contexte peut s'avérer dangereuse pour Sebas. Nous connaissons les petits arrangements lexical dans les procédures antiterroristes. Même s'il existe plusieurs types de lutte, comme l' a précisé un auxiliaire du Vice Procureur pensant soulager notre inquiétude quant à la mise sous scellé de ce document, nous nous inquiétons des suites données à cette affaire. Sebas victime du délit d'opinion ? Cela nous semble clair vu d'ici.
Enfin, au lieu de s'inquiéter du sort de l'un de ses ressortissants, la France décide d'ouvrir sa propre enquête, toute acquise à la culpabilité de Sebas non encore jugé, collaborant de fait explicitement avec les autorités espagnoles.

Au nom de la l... pour les droits de la personne et du droit à l'information.

La rédaction de Radio Pays.

Radio-Pays
BP 136
93103 Montreuil Cedex
www.radiopays.org
Mèl : info@radiopays.org

 

22:50 Gepost door F. in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.