27-02-06

Ingrid BETANCOURT

 

 

En soutien à Ingrid BETANCOURT

 

Benefietconcert voor Ingrid Betancourt

 

 

 

Samedi 4 mars 2006

 

Zaterdag 4 maart 2006

 

 

Au Centre ATHENA à AURAY (56)

 

Le concert sera retransmis en direct sur le site

 

Het concert is te volgen op

 

www.otages-du-monde.com

 

www.otages-du-monde.com

 

Pour ce concert de soutien, d’autres artistes comme Peio ont répondu présents :

 

Buiten Peio zijn volgende, en meer, artiesten aanwezig :

 

Renaud et Romane

 

Anne Vanderlove

 

Claude Besson

 

Gilles Servat

 

Alain Barrière

 

Armens

 

 

Retrouvez les dernières nouvelles de Peio sur le site

 

www.cotebasque.net

 

Meer nieuws over Peio op

 

www.cotebasque.net

 

www.cotebasque.net

22:29 Gepost door F. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-02-06

VERBROEDEREN

 Hieronder, eindelijk, de beloofde vertaling...

 

VERBROEDEREN

 

 

Vandaag is een belangrijke dag en niet alleen omdat ik, eindelijk, uit een rocambolesk verhaal ontsnapte. Een verhaal dat zich niet in Frankrijk, zichzelf beschouwend als de hoeksteen van de Mensenrechten, had mogen afspelen.

Vandaag, in de context van het OUTREAU schandaal, heeft een Rechter van Detentie en Vrijheden het aangedurfd zijn geweten en beoordelingsvrijheid te laten spreken. Ondanks het aandringen van de onderzoeksrechter, Mevrouw Marie-Antoinette HOUYVET, die voor de vijfde maal, “in het belang van het onderzoek en het risico van verstoring van de openbare orde veroorzaakt door de verweten feiten” het bevel tot bewaring wou vernieuwen.

 

Mijnheer de Rechter, ik dank u! In uw besluit verklaarde U uw beslissing, onder andere, door het feit dat u “niet in dienst bent van Mevrouw Houyvet ” en ik ben er U dankbaar om. Uw beslissing geeft glans aan de Gerechtigheid die U vertegenwoordigt.

 

Met deze beslissing getuigt U van de noodzakelijke onafhankelijkheid waarover de Rechters van Detentie en Vrijheid in de toekomst zullen moeten kunnen beschikken om de algemene zucht tot systematische voorlopige hechtenis van ieder die “onschuldig beschouwd” wordt en toch in de gevangenis belandt, te beperken. In Frankrijk, ziet men, te vaak, dat personen opgesloten worden. De bezwaren en bewijzen die de opsluiting moeten rechtvaardigen, worden later gezocht. Dat heet willekeur of despotisme.

 

Heren Magistraten en Politieke Verantwoordelijken, het debat betreffende OUTREAU is eenvoudig op te lossen. Ik stel een hervorming voor, één enkele: laat de Onderzoeksrechters en de Heren politiekers een contract van eerste tewerkstelling van 6 maanden volbrengen in een bedrijf… een GEVANGENIS (isolatie, strafcel, dehumanisering, vernederingen, enz.) Ik stel voor elkaar na deze stage te ontmoeten en samen te overwegen. Ik ben overtuigd dat wij zonder veel tijd te verliezen aan gissingen en zinloze redevoeringen, tot interessante conclusies zouden komen. Als mijn voorstel U bevalt, zal het mij een plezier zijn een steentje bij te dragen aan het debat.

 

Vandaag wil ik iedereen die ons gesteund heeft danken. Zij die gedurende 16 maanden -480 dagen hel, strijd, smaad- op de bres waren en voor wie BROEDERLIJKHEID nog iets betekent! Voor wie Asielrecht, Verdraagzaamheid en Gastvrijheid –vooral voor hen die een andere opinie hebben- geen lege woorden zijn. Al diegenen voor wie de verdediging van de Mensenrechten of het Zelfbeschikkingsrecht van volkeren zich niet beperkt tot Palestina, Irak of Colombia maar die ook binnen de grenzen durven kijken.

 

Ik dank mijn familie. Mijn ouders, mijn vader die tijdens de oorlog, als verzetstrijder gewond werd en door onbekenden verzorgd werd. Men leerde mij dat de mijn deur moest open staan voor hen die honger, dorst of rust nodig hadden.

 

Heren Regeerders, zo wij vandaag vrij zijn, is het door mensen als mijn vader! Jullie zijn het vergeten, ik niet! Ik maakte gebruik van de gewonnen vrijheid.

 

In naam van diezelfde vrijheid veroordeelden jullie mij, zonder bewijzen ten laste, tot 16 maanden opsluiting waarvan 7 in afzondering.

Zeven maanden te overleven als een rat, een hond, een varken in een hok van 7m2! Ik schreef  naar de Heer Perben – dierbaar Minister van Ongerechtigheid!! Zonder mijn tomeloze behoefte om te lezen en te schrijven zou mijn leven beperkt zijn gebleven tot behoeftes die ik hier niet zou kunnen noemen.

 

Ik dank mijn MOEDER, Pierrette. Zij was er telkens weer. Want ook zij voelde zich “opgesloten”. Weet je, mama, ik vergeet nooit wat je zei tijdens het bezoekuur in Moulins:” Als ik naar Moulins kom, blijf ik binnen, tussen twee bezoekuren. Zo ben ik ook opgesloten, zoals jij en met jou”. Mama, dat heet empathie: lijden, meeleven, delen wat een ander voelt.

 

Bedankt Jean-Bernard. Naar het schijnt zijn wij 25 jaar verjongd. Weet dat ik nooit, al wat je deed, zal vergeten. Je hebt de wereld van de communicatie en de vierde macht moeten ontdekken. Een wereld die meer gesteld is op het verspreiden van kwalijk riekende nieuwtjes dan op het verdedigen van een juiste zaak. Jij wist deuren te openen, te overtuigen en trouwe bondgenoten te vinden. Hierbij mijn dank!

 

Dank aan Gérard en Jenofa. Ach, Jenofa, mijn zusje die me in Angoulême snikkend in de armen viel en niet kon begrijpen dat men mij zoiets kon aandoen! Toch wel Jenofa! Aan mij en zovele anderen! Je blik en je glimlach voedden mij met Hoop.

 

Françoise, mijn Vriendin, dank je. Catherine en Robert, bedankt.

 

Dank aan jullie, die me sinds het begin steunen: Noël Mamère, Didier Borotra, Gérard Onesta, Alexandre Héraud, Renaud, Maxime Le Forestier, Georges Moustaki, I Muvrini, Nadau, Tri Yann, Gilles Servat, Luis Llach, Christian Laborde, Florence Delay, Mgr Molères, Jacques Gaillot, Marc Legras, Isabelle Dhordain, Philippe van cotebasque.net, Askatasuna en alle ANDEREN uit Baskenland, Frankrijk, Spanje, België, Engeland, Italië, Zwitserland, Duitsland, Canada, USA en nog meer.

Ik wist dat jullie er waren. Jullie gaven me een teken. Jullie genegenheid, jullie brieven en radioboodschappen, vol liefs en tederheid, waren me een steun.

 

Zij waren mijn zuurstof. 16 maanden lang keek ik, alle dagen, vol verwachting uit naar jullie schouderklopjes tegen de absurditeit en de onterende pijn.

 

Jean-François, advocaat en vriend (al zo lang), bedankt! We weten dat de strijd niet afgelopen is. Het is enkel een wapenstilstand! We weten dat er nog veel werk voor de boeg is vooraleer de uitzonderingsrechtbanken afgeschaft zullen worden.

 

In een ware Democratie, kan men niet van willekeur gediend zijn! In een Democratie moet het recht en de wil van een volk, om zichzelf te ontplooien, gerespecteerd worden. Deze ontplooiing brengt hen nader tot de Anderen. Ik ben een eenvoudige humanist, een artiest, een Democraat! Geen politieker.

 

Ik heb het moeilijk om te begrijpen dat het, in Baskenland, mogelijk is dat “democratisch-achterlijke” partijen een pact sluiten met de Duivel. Hoe kan men enerzijds voor het Recht op Zelfbeslissing voor de Basken stemmen en tezelfdertijd, manu militari, een belangrijk politiek acteur het woord ontnemen, onder voorwendsel dat onze tegenstanders hem, dank zij bedrieglijke voorwendsels, ter dood veroordeelden. Zoals ik eerder zei, betekent Verdraagzaamheid eerst en vooral, andersdenkenden aanvaarden.

 

Ik ben het arrogante, hoogmoedige Frankrijk, steeds twijfelend en schommelend tussen neerbuigende inschikkelijkheid, onderdanigheid en… de matrak beu. Wij zijn volwassen burgers en willen als dusdanig gerespecteerd worden.

 

Onze toekomst ligt in geweldloze actie. “Les Armes et les Mots, c’est pareil! Ca tue pareil ! » » zei Léo Ferré. Ikzelf geloofde steeds in de Overredingskracht van Schoonheid, een kreet, een traan, een glimlach of een uitgestoken hand naar het gezwegen Leed.

 

 

Nu is het aan ons, Basken, ongehoorzaamheid, tegen wat niet met onze aard strookt, te ontwikkelen.

 

Onze toekomst ligt in de Vrijheid en Broederlijkheid met de andere volkeren in beweging.

Vergeet niet, wij zijn kinderen van de Maan en de Zon, gekneed door ons verleden en benieuwd naar de toekomst.

 

Een laatste dank aan alle journalisten die hun werk naar behoren uitvoerden en weerstand bieden tegen de OMERTA die heerst zodra het zaken betreft die betrekking hebben op het zogezegde terrorisme.

 

Tot slot! stuur ik zoenen naar al mijn vrienden artiesten, die zich door hun artistieke bijdrage inzetten.

 

Met de vereniging “Danse avec les ours” werd besloten de strijd, met woorden en muziek, verder te zetten. Iedereen kan ons in deze volstrekt humanitaire actie vervoegen. In de komende weken en maanden zullen concerten gegeven worden en zal er een campagne tot sensibilisatie gevoerd worden:

 

 De Kunst in dienst van de Vrijheid,

 Over het Asielrecht,

 Tegen de Willekeur,

Stop aan onterende behandelingen (isolement, strafcel, dehumanisering, vernedering enz)

Voor het nader brengen en tegen de verspreiding van politieke gevangenen.

De Kunst ter verdediging van BROEDERLIJKHEID met… alle Mensen en… alle Volkeren.

Zonder Uitsluiting. Zonder Geweld. Respectvol

 

Tot weldra!

Mil esker. Met dank

 

Peio SERBIELLE

“Danse avec les ours”

Email : assodanseaveclesours@yahoo.fr

 

12:23 Gepost door F. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-02-06

Balade en Pays Basque

Zaterdag 18 februari 2006

 

♪ Balade en Pays Basque ♪

 

Alain zal naar aanleiding van het aankomende karnaval twee versies van « Lantzeko ihauteria » laten horen…

 

Verder:

 

Nummers uit het nieuwe album van Jabier MUGURUZA

 

De (her)ontdekking van de groep GUK

 

TAPIA eta LETURIA

Amaia ZUBIRIA

UNAMA

KARIDADEKO BENTA

Enz…

 

Veel plezier

 

 

http://rbg.online.stalig.net/live.mp3.m3u

 

 

 

21:32 Gepost door F. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-02-06

LETTRE DE PEIO!!!!!!!!!!

Een vertaling volgt later!!!!!!!!!

 

PARTAGER LA FRATERNITE

 

 

Aujourd’hui, je me dois de vous le dire, est un grand jour. Non point seulement parce que je me trouve ici, enfin libre ! d’une histoire rocambolesque qui n’aurait jamais dû se produire dans ce pays de France autoproclamé parangon des Droits de l’Homme, mais parce que, dans le contexte juridique actuel du scandale d’OUTREAU, enfin ! dirai-je, enfin ! un Juge des Libertés et de la Détention a utilisé sa conscience et son LIBRE-ARBITRE. Et ce, malgré les injonctions de la Juge d’Instruction, Madame Marie-Antoinette HOUYVET, qui demandait pour la 5ème fois, le renouvellement de mon mandat de dépôt pour, je cite : "les besoins de l’enquête et le risque de trouble à l’ordre public occasionné par les faits reprochés".

 

Je vous en remercie très vivement, Monsieur le Juge. Vous avez, dans votre délibération motivé votre décision par le fait, entre autres, que "vous n’étiez pas aux ordres de Madame HOUYVET" et je vous en sais gré. Votre décision grandit la Justice que vous représentez.

 

Vous témoignez par cette décision de l’indispensable indépendance dont, à l’avenir, les juges des Libertés et de la Détention devront faire preuve pour lutter contre ce prurit pandémique amenant à l’incarcération préventive systématique de nombreux prévenus "présumés innocents" qui n’ont rien à faire en prison. Car, en France, bien souvent –trop souvent-, on incarcère d’abord, et on cherche ensuite les preuves qui, a posteriori, justifieront votre détention. Cela s’appelle de l’arbitraire.

 

Le débat en cours autour de l’affaire d’OUTREAU, Messieurs les Magistrats et Responsables politiques, est extrêmement simple à résoudre. Je propose une réforme, une seule : que les juges d’Instruction et le corps politique dans son ensemble fassent un contrat de 1ère embauche de … 6 mois en entreprise, je veux dire, … en PRISON (section isolement, mitard, chosification, humiliation, etc …). Je propose que l’on se retrouve à l’issue de ce stage, Mesdames et Messieurs les juges d’Instruction, Magistrats et corps constitués, et que l’on mutualise nos réflexions. Je suis persuadé que nous devrions sans trop perdre de temps en conjectures, oraisons jaculatoires et création de commissions inutiles, arriver à d’intéressantes conclusions. Si ma proposition vous agrée, faites-le moi savoir dès que possible, et je serai ravi d’apporter ma modeste contribution au débat.

 

Je voudrais, en ce jour de grâce, remercier tous les gens qui m’ont soutenu, qui nous ont soutenu, ma famille et moi-même. Tous ceux qui, dès le départ et durant ces 16 mois –quatre cents quatre vingt jours d’enfer, de combat, de souffrance et d’ignominie- ne se sont pas débinés et ont répondu présent, toujours présent. Sans hésiter ! Tous ceux pour qui le mot FRATERNITE avait, a, et aura encore et toujours un sens dans ce Pays. Tous ceux pour qui le droit d’Asile, de Tolérance, et d’accueil de l’AUTRE –même et surtout s’il ne pense pas comme vous !- ne sont pas de vains mots. Tous ceux pour qui la Défense des Droits de l’Homme et du Droit des Peuples à disposer d’eux-mêmes ne commencent pas en Palestine, en Irak, ou en Colombie et comme par hasard, trop souvent, s’arrête à la frontière de l’Hexagone.

 

Je remercie, au premier chef, ma famille. Mes parents, de qui j’ai appris ce sens de l’accueil et de l’Hospitalité. Mon père qui, pendant la guerre, alors qu’il était entré en résistance, fut blessé un certain jour de juin 1944 parce qu’il ne s’était pas arrêté à un contrôle de l’Armée allemande. Blessé, laissé pour mort dans un fossé, c’est grâce à des gens que je ne connais pas que j’ai eu la CHANCE –je dis bien la CHANCE- de connaître … mon PERE. Et depuis, j’ai toujours entendu chez moi que la porte se devait d’être toujours ouverte pour celle ou celui qui avait faim, qui avait soif ou qui n’avait pas de gîte.

 

Alors, entendez-bien ! Oïez, oïez, Mesdames et Messieurs les Dirigeants ! ! Si nous sommes libres dans ce pays, c’est grâce à des gens comme mon Père. Vous, vous l’avez oublié ! !

Moi, non ! Et c’est cette liberté là dont, précisément, j’ai fait usage.

 

Vous, c’est au nom de cette même liberté que vous m’avez condamné, sans preuves à charges, à 16 mois d’incarcération, dont 7 à l’isolement.

7 mois à survivre comme un rat, comme un chien, comme un porc dans 7 m2. Je l’ai écrit à Monsieur PERBEN –ce cher Ministre de l’Injustice ! ! : "N’eussent été mes pratiques immodérées de la lecture et de l’écriture, ma vie en aurait été réduite à des besoins que je ne saurais nommer ici".

 

Je remercie aussi ma MERE, Pierrette. Qui a eu le courage de venir à tous les parloirs. Parce qu’elle aussi se sentait "en prison". Tu sais, maman, je n’oublierai jamais ce que tu m’as dit, un jour, lors d’un parloir à la Maison d’Arrêt de Moulins : "Quand je viens te voir, les jours où je reste à Moulins dans l’attente du prochain parloir, je ne sors pas. Je reste enfermée … pour être comme toi. Avec toi". Tu sais, Maman, cela s’appelle de l’empathie. Souffrir, compatir, partager avec l’autre sa souffrance et ses espoirs.

 

Nous avions décidé de mener un combat sur deux fronts : juridique et médiatique. Nous nous sommes donc battus. Tous ensemble. Unis comme les doigts d’une main.

 

Je remercie Jean-Bernard. Il paraît, mon frère, que nous avons rajeuni de 25 ans. Mais c’est donc 25 ans de plus à vivre, mon cher Jean-Bernard. Sache que je n’oublierai jamais tout ce que tu as fait depuis que je t’ai nommé mon attaché de presse particulier et producteur de spectacle. Tu as découvert ce monde singulier de la communication et du 4ème pouvoir. C’est bien souvent –trop souvent je le regrette ! !- un monde impitoyable, qui préfère se repaître des rogatons nauséabonds des affaires à scandales plutôt que de défendre au moment opportun des causes justes. Tu as su, mon frère, par ton talent ouvrir des portes, convaincre, trouver des alliés. Fidèles. Sois en ici remercié ! Tendrement.

 

Je remercie Gérard et Jenofa. Aï Jenofa ! !, ma sœur qui, un jour de parloir à Angoulême, est tombée dans mes bras en pleurs et m’a chuchoté au creux de l’oreille : "ils ne peuvent pas te faire ça, à toi ! !" Et oui, Jenofa ! à moi et à tant d’autres, enfants de cette Terre vitamine, fils de la lune et du soleil. Merci à toi aussi d’avoir été là. Tu m’as nourri de ton regard et de ton sourire d’espoir à la Vie.

 

Merci aussi à Françoise, mon Amie. Catherine et Robert –mes managers et compagnons de bohème dans ce voyage d’Artiste exigeant-. Merci pour votre regard tutélaire et discret à la fois.

 

Merci encore à vous tous, soutiens de la 1ère heure : Noël Mamère, Didier Borotra, Gérard Onesta, Alexandre Héraud –notre cousin !-, Renaud, Maxime Le Forestier, Georges Moustaki, I Muvrini, Nadau, Tri Yann, Gilles Servat, Luis Llach, Christian Laborde, Florence Delay, Mgr Molères, Jacques Gaillot –mon frère dans l’Humain !-, Marc Legras, Isabelle Dhordain, Philippe de cotebasque.net, Askatasuna et tous les AUTRES, en Pays Basque, en France, en Espagne, Belgique, Angleterre, Italie, Suisse, Allemagne, Canada, USA et ailleurs. J’ai su que vous étiez là. Vous m’avez fait signe. Votre chaleur, vos messages manuscrits, dactylographiés ou radiophoniques pleins d’humour, d’Amour et de tendresse m’ont été d’un précieux secours.

 

Ils m’ont permis de rester en haleine. J’ai guetté 16 mois durant, quotidiennement, hebdomadairement, vos voix de l’extérieur, ces chiquenaudes au non sens et à la douleur infamante.

 

Merci aussi à toi, Jean-François, mon avocat et ami de longue date. Tu le sais, nous le savons, ce combat n’est pas terminé. Ce n’est qu’un armistice ! Je sais, nous savons aujourd’hui que nous avons encore beaucoup à faire pour que, dans ce pays, les juridictions d’exception soient mises au rancart.

 

Parce que dans une Démocratie véritable, on ne pourra jamais s’accommoder de l’arbitraire ! Parce que dans une Démocratie, on se doit de respecter le droit et le désir des peuples à

aller vers … eux-mêmes. Pour mieux aller … vers les Autres. Je ne suis, quant à moi, qu’un simple humaniste. Un artiste. Un Démocrate –Fondamentalement ! Pas un homme politique ! !

 

Et j’ai du mal à comprendre que, dans ce Pays Basque, des partis démocrates-crétins pactisent avec le Diable. J’ai du mal à comprendre que, dans le Parlement que nous administrons, l’on puisse concomitamment voter pour le Droit des Basques à l’Autodétermination et, intra muros, interdire manu militari un acteur politique important, au motif que nos adversaires l’ont condamné à mort sous des prétextes fallacieux. La Tolérance, je le disais in supra, c’est accueillir l’autre, même et surtout s’il ne pense pas comme nous.

 

J’en ai marre aussi de cette France qui ne supporte pas l’altérité, de cette France arrogante, hautaine, royaucrate qui oscille constamment et tour à tour entre la condescendance, l’obséquiosité … et la matraque. Nous sommes des citoyens adultes et nous demandons à être respectés comme tels.

 

Notre avenir, il est à la non-violence. Active. "Les Armes et les Mots, c’est pareil ! ça tue pareil !" disait Léo Ferré. Pour ma part, j’ai toujours cru à la Force de la persuasion par la Beauté, un cri, une larme, un sourire ou une main tendue à la Douleur que l’on tait.

 

Il nous appartient, aujourd’hui, à nous les Basques, d’apprendre à désobéir à ce qui ne nous correspond plus.

 

Notre avenir est à la Liberté et à la Fraternité avec les autres humains et les autres peuples également en marche. Egalement en haleine.

Nous sommes –ne l’oublions pas !- enfants de la Lune et du Soleil, et pétris de notre mémoire, nous nous devons de rester curieux de demain.

 

Mon dernier regard, mon dernier sourire, mes derniers remerciements vont à vous, mes amis journalistes, en Pays Basque, en région, au niveau national et international, à vous tous, fidèles, curieux et profondément respectueux de l’autre, à vous tous intrinsèquement convaincus du caractère prospectif de votre passion et très soucieux de votre devoir d’informer en toute indépendance, à vous tous qui avez su résister à cette foutue OMERTA ambiante dès lors qu’il s’agit d’affaires touchant au prétendu terrorisme.

 

J’adresse enfin ! de gros et doux baisers à mes amis Artistes qui, dès le départ, et aujourd’hui encore, se sont engagés à répondre présents par leur coopération artistique. A toutes et à tous, je vous embrasse. Tendrement.

 

Nous avons donc décidé avec l’Association "Danse avec les ours" et avec tous ceux qui voudront s’associer à cette dynamique strictement humanitaire de poursuivre ce combat avec des mots et de la musique. Des concerts se tiendront dans les semaines et les mois à venir, en Pays Basque, en France et ailleurs. D’autres actions de sensibilisation également. L’Art au secours de la Liberté. Du droit d’Asile. Contre l’Arbitraire. Pour l’arrêt des traitements infamants (isolement, mitard, chosification, humiliation, etc…).

Pour le rapprochement et contre la dispersion des prisonniers politiques.

L’Art pour tout simplement défendre et partager la FRATERNITE avec… tous les Humains et avec … tous les Peuples.

 

Sans Ostracisme. Sans Violence. Avec Respect.

 

Je vous dis "A Bientôt !"

Mil esker. Merci. 

 

 

Peio SERBIELLE

Association "Danse avec les ours"

Email : assodanseaveclesours@yahoo.fr

 

15:54 Gepost door F. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-02-06

ASKATUTA! Vrij! Libre!

 

Peio is vrij ! Peio est libre !

 

Hij werd vanmorgen vrijgelaten

 

Libéré ce matin

 

http:/aquitaine.france3.fr/videojt

 

Editions locales

 

Euskal Herri

 

Veel geluk Peio !

 

Bonne chance Peio !

21:42 Gepost door F. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-02-06

VRIJHEID - LIBERTE - FRANKIZ - ?

Ci dessous un coup de gueule de Jean Bernard Serbielle

« coup de gueule »… Hoe vertaal je dat J?

 

 

 

> Cela est maintenant officiel !! Le parquet n'a pas fait appel de la décision de la mise en liberté conditionnelle de PEIO .

> Peio sera donc dans son Pays Basque natal mardi 7 Février 2006 . Il sortira mardi matin de la Maison d'arrêt d'Angoulême .

> Nous ne connaissons pas encore l'heure.

> 16 mois d'incarcération, de brimades, d'injures à la personne humaine  Putain de détention préventive, tu es comme une bête inhumaine au service d’une soi disant justice d'un état qui aurait pour devise " égalité, liberté, fraternité ". France  revois ta copie, tu as tout faux, à commencer par l'homme qui te gouverne !!!

> En détention préventive, l'homme incarcéré n'est pas " présumé innocent " mais bien " désigné coupable ". Quid de la présomption d'innocence ??

> Ce combat contre la détention préventive nous allons continuer à le mener pour toutes les personnes qui sont actuellement incarcérées et qui subissent ce sort là.

> Merci pour les soutiens pour PEIO

> Jean Bernard SERBIELLE

 

Het is nu officieel!! Het parket gaat niet in beroep tegen de voorwaardelijke invrijheidstelling van Peio.

 

Dinsdag, 7 februari 2006, zal hij de gevangenis van Angoulême verlaten en naar zijn Baskenland terugkeren. Het uur waarop hij vrijkomt, is ons nog onbekend.

 

16 maanden opsluiting, pesterijen, beledigingen tegen de menselijkheid… Slet van een “Voorlopige hechtenis”! Je bent een beest in dienst van de, zogezegde, gerechtigheid van een staat die als devies “Gelijkheid, Vrijheid, Broederlijkheid” zou hebben… Frankrijk, herzie je huiswerk! Je hebt het mis! Te beginnen bij degene die je regeert!!!

 

In voorlopige hechtenis, wordt de opgeslotene niet lang als “ vermoedelijk onschuldig” beschouwt, maar krijgt al vlug het etiket “schuldig” opgeplakt. Weg met “het vermoeden van onschuld”?!

 

Voor allen die in voorlopige hechtenis vertoeven, zetten we de strijd verder.

 

Met dank voor de steun aan PEIO

 

Jean Bernard SERBIELLE

 

 

Pas de mise en sommeil du Blog en attendant le procès ?

 

Gaat het Blog dan toch niet op stal, in afwachting van het proces?

 

 

22:47 Gepost door F. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-02-06

Peio vrij! Peio libre!

OFFICIEEL ! Peio zal het proces in vrijheid afwachten!

 

OFFICIEL! Peio attendra le procès en liberté!

 

Je ne sais pas ce que deviendra ce Blog en attendant …

Ik weet niet wat er met dit Blog, ondertussen, zal gebeuren…

 

Ik ben gelukkig voor Peio en zijn familie!

Je suis heureuse! Pour Peio et sa famille!

 

 

J’ai commencé un site… en flamand !

Ik begon een webstek over baskische muziek !

 

Aan alle lezers: Dank!

A tous: Merci – Trugarez – Milesker!

22:11 Gepost door F. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-02-06

Peio weldra vrij?

 

PEIO bientôt libéré ?

 

Le juge des libertés et de la détention a rendu un AVIS FAVORABLE A SA LIBERATION POSSIBLE POUR LE 7 FEVRIER

 

Sera-t-il libéré ? Ou sera-t-il « l’otage » d’une cause ? Comme nous en avons vus en Bretagne ?

 

Réagissez !

 

 

Zal Peio weldra vrij zijn?

 

De Rechter van Vrijheid en Detentie OORDEELT DE VRIJLATING MOGELIJK OP 7 FEBRUARI.

 

Zal hij vrijgelaten worden of wordt hij de “gijzelaar” van een “zaak” zoals al eerder in Bretagne te zien was?

 

Reageer!

22:49 Gepost door F. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |