29-01-06

Benefietconcert Peio SERBIELLE

 

Kijken op

 

http://www.ouest-france3.fr/videojt

 

éditions régionales 19/20

13:36 Gepost door F. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-01-06

Brief van een moeder

 

Brief van Pierrette SERBIELLE aan Pascal CLEMENT, Minister van Justitie

Cette lettre est lisible sur mon lien  “Tout sur Peio”

 

J’ai traduit cette lettre pour témoigner ma sympathie à Mme Pierrette SERBIELLE que j’admire. Courage !

 

Ik vertaalde deze brief uit sympathie voor Mevrouw SERBIELLE die ik bewonder en mijn steun aanbied.

 

  

 

31 december 2005

 

Onderwerp: Mijnheer de Minister, geef mij mijn zoon terug

 

Mijnheer de Minister,

 

Op de laatste trieste dag van 2005, is het de kreet van een moeder die tot u komt.

Op 14/09/05 had je het tegen de pers over je ongerustheid aangaande het grote aantal gevangenen dat al sinds 2004 in voorhechtenis zit. Je gaf toe dat er in Frankrijk, op dat gebied, nog heel wat te verbeteren viel.

 

Mijnheer de Minister, ik las u, ik hoorde u en ik geloofde u.

 

De laatste dagen, na het gerechtsschandaal van Outreau – daar is geen ander woord voor, nietwaar, Mijnheer de Minister!?- was de President van de Republiek met rede aangedaan en hij had het over “zijn excuses” en “spijtbetuigingen” ten opzichte van de vrijgesprokenen. Hij had het over zijn wens om alle licht over het falen van justitie te willen verspreiden.

 De President van de Republiek heeft, persoonlijk, een brief geschreven naar de 13 betrokken personen en noemde deze zaak een “gerechtelijke ramp zonder voorafgaande” (Sud Ouest van 8 /12/2005)

 

Ja, Mijnheer de Minister, ik las u, ik hoorde u en ik geloofde u.

 

Vandaag wil ik het hebben over mijn zoon Peio, in “voorhechtenis” sinds 4 oktober 2004 voor het herbergen van mensen die door de politie beschouwd worden als ETA-leden. Mijn zoon herkent de deur geopend te hebben voor personen van wie hij vermoedde dat zij problemen hadden met de politie maar hij was op de hoogte noch van hun identiteit noch van hun activiteiten. Het was hem alleen om de hospitaliteit te doen.

Op 13 september 2005, stelde Mr Jean Pierre Destrade, adviseurgeneraal van Pyrénées Atlantiques, je de vraag, het dossier van mijn zoon Peio, Baskisch zanger en artiest, met de grootste zorg te onderzoeken. Hij kon je verzekeren dat het gerecht erkent dat mijn zoon alle waarborgen van vertegenwoordiging bezit en het proces vrij, onder gerechtelijke controle, kon afwachten. U antwoordde en ik citeer:”Ik nam kennis van de belangstelling voor de situatie van de betrokkene en heb mijn diensten gevraagd dit dossier met de grootste aandacht te onderzoeken. Ik zal niet nalaten u ieder informatief element door te sturen”

 

Mijnheer de Minister, ik las u, ik hoorde u en ik geloofde u

 

Mijnheer de Minister, op 27 mei 2005, toen mijn zoon Peio voor de Rechter van Vrijheid en Detentie verscheen, besloot deze gevolg te geven aan de “uitdrukkelijke aanbevelingen van de Onderzoeksrechter, Mevr Marie-Antoinette Houyvet” en de “voorlopige hechtenis” met vier maanden te verlengen. Hij zei toen dat hij in september 2005 (na het derde bevel tot bewaring) de vrijlating zou vragen zo er geen nieuwe elementen aanwezig zouden zijn.

Dezelfde dag, preciseerde de rechter in zijn “bevel van verlenging van voorlopige hechtenis” dat de “ voorziene termijn om de procedure af te handelen, 18 maanden, kon vastgelegd worden.”

Ik herinner u, Mijnheer de Minister dat wij sinds 4 oktober 2004 de resultaten van een DNA onderzoek afwachten.

Toen mijn zoon op 29 september 2005 voor de vierde keer voor Mevr Houyvet verscheen, vroeg zijn advocaat naar de resultaten van dit DNA onderzoek. Mevr Houyvet  kon mede delen dat, aangezien de einddatum (eind september) die zij voorzien had voor dit onderzoek niet gerespecteerd werd, zij een verlenging van een maand had verleend om dit onderzoek te beëindigen, te weten, tot eind oktober 2005.

Op 30 september, verscheen mijn zoon opnieuw voor de Rechter van Vrijheid en Detentie die “ steeds op aanbeveling van Mevr Houyvet, onderzoeksrechter” een verlenging van het bevel tot bewaring met vier maanden verlengde. Hij bevestigde ook dat “de voorziene tijd om de procedure af te handelen twee jaar is”

Op 4 november 2005, constateerde de advocaat dat geen enkel nieuw element aan het dossier werd toegevoegd. De griffier van Mevr Houyvet zei dat de expertiserapporten verwacht werden.

Op 6 december, vaststellende dat het dossier onveranderd bleef, besloot Meester Blanco een zesde aanvraag tot vrijlating in te dienen… die werd geweigerd!!

 

Vijftien maanden… op 03/01/06

Vierhonderd en vijfenvijftig dagen (455), Mijnheer de Minister! Zolang is mijn zoon al opgesloten terwijl hij, volgens de wet, voor onschuldig gehouden kan worden, niet waar?

 

Hoelang, Mijnheer de Minister, denk je mijn zoon in de gevangenis te houden?

 

Mijn zoon Peio is een “man van eer”. Hij heeft zich niets te verwijten. Hij is onschuldig aan wat hem verweten wordt. Zo ja, zeg me dan, sinds wanneer is het feit een onderdak te verlenen een misdaad?

Dacht men er in Frankrijk ooit aan de Heren Giscard d’Estaing, Mitterand of Chirac te vervolgen, op te sluiten en te berechten terwijl deze Heren onderdak verleenden aan, onder andere, de Heren  Khomeiny, Duvalier en Didier Ratsiraka, gewezen president van Madagascar, gevestigd in Frankrijk en “bij afwezigheid” veroordeeld voor verduistering van staatsgelden (Sud Ouest 17/11/2005).Moet ik U, Mijnheer de Minister, naast deze gewezen presidenten, berucht voor hun misdaden, ook herinneren aan de weinig aanbevelingswaardige Afrikaanse staatshoofden aan wie ons land hospitaliteit bood?

 

Mijnheer de Minister, ik las u, ik hoorde u en ik geloofde u

 

Zoals u, bevestig ik dat Frankrijk, Land van de Mensenrechten, een toevluchtsoord moet zijn. Oorsprong, ras of geloof mag geen rol spelen. Wij zijn het eens.

Onlangs schreef ik naar mijn zoon een brief betreffende zijn vader, mijn overleden man, Jean-Baptiste Serbielle. Tijdens de oorlog was mijn man bij het Verzet. Hij raakte zwaar gewond, op 13 juni 1944,  tijdens een zoekactie van het Duitse leger naar een Engelse piloot die door de plaatselijke bevolking “geherbergd” werd. Mijn man werd voor dood achtergelaten, langs de weg. Het geluk wilde dat hij gevonden werd en “onderdak kreeg” Dankzij de personen die zich toen over hem ontfermden, hadden mijn kinderen het geluk gehad hun VADER te kennen. Hun vader kreeg meerdere eretekens: LEGION D’HONNEUR, Médaille Militaire en Croix de Guerre.

Mijn man en ikzelf probeerden, aan onze kinderen, de zin voor gastvrijheid bij te brengen! Wij zijn gehecht aan gastvrijheid en de zin voor onthaal. Deze waarden kunnen, volgens ons, nooit een misdaad zijn.

 

Ik moet u zeggen, Mijnheer de Minister, dat mijn man zich tijdens zijn leven steeds heeft ingezet voor wat wij het “Devoir de Memoire”* noemen. Hij was de verantwoordelijke van meerdere organisaties en werd overal zeer gewaardeerd. Sinds zijn overlijden nam ik de fakkel over. Wij hebben teveel geleden en we moeten vermijden dat de ideeën die we ooit verdedigden in naam van Vrijheid, Gelijkheid en Broederlijkheid nu met de voeten getreden worden.

Mijnheer de Minister, ik zeg en herhaal, mijn zoon is een artiest en een man van eer. Hij is geen terrorist, nog minder een moordenaar of dief. Hij predikte nooit geweld en hoort  niet in de gevangenis. Zijn arrestatie was een vergissing De verlenging van zijn opsluiting is dat eveneens. Zijn werk, als artiest, is gewaardeerd in binnen- en buitenland. De brief van zijn vriend, Renaud, getuigt hiervan.

Sinds het begin van het onderzoek, erkennen de rechters dat mijn zoon alle waarborgen van vertegenwoordiging biedt. Peio moet de promotie van “EGON – Le Chant des légendes Basques” (SONY MUSIC), opgenomen met het Baskische koor AIZKOA en het regionale orkest van Bordeaux Aquitaine verzekeren. Peio zou niet vluchten. Mijn zoon zou zich, het uur gekomen, voor de rechter vertonen.

 

Mijnheer de Minister, ik las u en ik hoorde u

 

Vandaag, na 455 dagen “voorlopige hechtenis”, zou ik je nog willen geloven.

Mijnheer de Minister, geef mij mijn zoon terug. Ik ben een moeder die, in april 2006, 79 word. Alle weken, ga ik Peio bezoeken. De moed en de hoop steunen me. Ik schenk je mijn vertrouwen. Dank u.

 

 

  • Herrineringsplicht

 

Ik wil nog een kleine bedenking toevoegen. Outreau… een schandaal! Zeker! Maar nu lijkt de zaak Fourniret een ander schandaal bloot te leggen: RANUCCI. En is men de zaak SEZNEC vergeten?

 

23:50 Gepost door F. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-01-06

Huiszoeking!

Een nieuwe huiszoeking is verricht.

Er werd gezocht naar bezwarende bewijzen en het pasport van Peio. Deze werden niet gevonden. De moeder van Peio verbaast zich over dit bezoek, meer dan één jaar na de aanhouding.

De advocaat van Peio vraagt, voor de zevende keer, de vrijlating van Peio SERBIELLE. Volgende woensdag zal deze aanvraag onderzocht worden...

 

Kijken op! Regarder!

 

http://www.aquitaine.france3.fr/videojt/          dan klikken op "Euskal Herri/Pays Basque

21:51 Gepost door F. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-01-06

RECENT NIEUWS! - NOUVELLES RECENTES!

 

Dans LA REPUBLIQUE

24 .1.06

Article de Renée MOURGUES

 

 

UN DEPLACEMENT EXCEPTIONNEL

 

Convoqué mercredi 25 janvier à 10h30 au palais de justice de Pau, Peio Serbielle n’avait pas été entendu depuis le 29 septembre 2005. Depuis la genèse de l’affaire, Marie-Antoinette Houyvet, le juge parisien, a toujours justifié le prolongement des mandats de dépôt par les nécessités de l’instruction.

Pour Me Jean-François Blanco, défenseur du chanteur basque, la venue à Pau du magistrat revêt « un caractère exceptionnel » aux motivations floues. « Vient-elle pour un interrogatoire, une confrontation ou pour communiquer les résultats de l’expertise d’ADN à partir des relevées d’empreintes effectués au domicile du prévenu ? Je l’ignore… » s’interroge l’avocat palois qui assistera son client durant l’audition.

 

Article complet disponible sur demande ! Un petit mail… !

 

 

EEN UITZONDERLIJKE REIS

 

Peio SERBIELLE, die sinds 29 september 2005 niet meer verhoord of ondervraagd werd, is opgeroepen om morgen, 25 januari om 10u30, in het gerechtshof van Pau te verschijnen. Sinds de aanvang van deze zaak rechtvaardigt Marie-Antoinette Houyvet, de rechter uit Parijs, de verlengingen van het bevel tot bewaring uit noodzaak voor het onderzoek.

Volgends de advocaat van de Baskische zanger, Jean-François Blanco, heeft  de reis van de magistrate naar Pau een “uitzonderlijk karakter” waarvan de redenen nog duister zijn.

“Komt zij voor een verhoor, een confrontatie of om de resultaten van een ADN onderzoek, verricht op afdrukken gemaakt ten huize Serbielle mede te delen? Ik weet het niet…” zo zegt de advocaat die morgen, zijn klant zal bijstaan.

 

Het volledige, Franstalige artikel is verkrijgbaar door een simpele aanvraag via mijn mailadres. De tijd ontbrak me om alles te vertalen.

19:57 Gepost door F. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Benefietconcert Peio SERBIELLE

Bernard RAUD

 

ambiances marines...

 

 

 

Peut-être son nom ne vous dit-il rien... Et pourtant si vous aimez les ambiances marines, vous connaissez certaines de ses chansons... Sans doute l'avez vous même vu sur scène au sein de divers groupes (actuellement "les rats de marée")...

Pour comprendre dans quelle "mouvance" il se situe, sachez que ses amis ont pour nom Michel TONNERRE, Mickael YAOUANK ou encore MARTINE et SERGE RIVES...

A quelques kilomètres de l'océan, Bernard RAUD nous apportera l'indispensable souffle maritime... Des embruns de liberté pour PEIO SERBIELLE...

+d'infos : www.rats-de-maree.com


 

 

 

Wat zeelucht…

Misschien zegt zijn naam je niets … Nochtans zul je, als je van de zee houdt, al liedjes van hem gehoord hebben. Of zag je hem al op de scène, deel uitmakend van verschillende groepen (op dit moment “Les rats de marée”)

Zijn muzikale vrienden zijn Michel TONNERRE, Mickael YAOUANK, Martine en Serge RIVES…

19:20 Gepost door F. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-01-06

Benefietconcert Peio SERBIELLE

 

Yves RIBIS

 

Après des études de musicologie à l'université de RENNES2, YVES RIBIS intègre le groupe d'ALAN STIVELL avec qui, pendant plusieurs années, il fréquentera les plus grandes scènes...

Après avoir accompagné plusieurs "noms" de la chanson française, il revient en Bretagne et fonde en 1992 le groupe GLAZ qui marquera également le paysage musical breton...

Yves RIBIS est à l'origine en 1999 du groupe ARZ NEVEZ : démarche remarquable où un ensemble à cordes se met au service des musiques traditionnelles . Les 2 albums sortis en 2002 et 2004 sont des grands succès...

L'ensemble sera présent à PLOEMEUR sous son actuelle formation :
Yves RIBIS (guitare)
Laurence BABIAUD (alto)
Grégoire HENNEBELLE (violon)
Maud CARON (violoncelle)
Gaël LE BOZEC (violon)

 

« +d'infos : www.arznevez.com  »

 

Om meer te weten over deze groep!

 

Na zijn studies musicologie aan de universiteit van Rennes2, sluit Yves RIBIS  zich aan bij Alan STIVELL. Hij maakt kennis met de belangrijkste scènes…

 

Na heel wat “namen” van het Franse Chanson te hebben gediend, besluit hij naar Bretagne terug te keren en sticht, in 1992, de groep GLAZ die zijn sporen zal nalaten in de Bretoense muziekwereld.

 

Yves RIBIS ligt aan de basis van de in 1999 opgerichte groep ARZ NEVEZ. De 2 albums die volgen, in 2002 en 2004, ontmoetten veel succes.

De groep zal aanwezig  zijn onder zijn huidige vorm :

Yves RIBIS (guitaar)
Laurence BABIAUD (alto)
Grégoire HENNEBELLE (viool)
Maud CARON (violoncelle)
Gaël LE BOZEC (viool)

 

21:30 Gepost door F. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Benefietconcert

La nouvelle voix basque...  

 

Maialen ERROTABEHERE commence à chanter en 1991, alors agée de 8 ans, elle intègre la chorale EZPELA d'Espelette qui la guidera tout au long de son parcours artistique . En 1993, au sein de cet ensemble, elle remporte de Kantu Txapelketa (l'équivalent de notre Kan ar Bobl) ; Elle sera ensuite distinguée en solo en 1995 et 1997, et en 2000, elle fait partie d'HEGALKA, groupe de jeunes chanteurs et musiciens formé à l'initiative de l'institut culturel Basque...

Son premier album : "Nere Mundua" (mon monde) est sorti l'année dernière... Sans fausse pudeur, MAIALEN ouvre son coeur, souvent avec tendresse... Parfois avec violence pour dénoncer les injustices qui la révoltent...

Si MAIALEN a tenu à venir jusqu'à PLOEMEUR, ce n'est pas un hasard, en effet, elle a toujours appréciées les chansons de PEIO SERBIELLE, son album enregistré peu avant l'incarcération de PEIO contient d'ailleurs un titre de ce dernier !

 

 

De jonge Maialen ERROTABEHERE begon te zingen in het koor EZPELA. In 2000 won zij, op de zangwedstrijd “KANTU TXAPELKETA”, de prijzen voor de mooiste stem en vocale techniek. Zij verzorgde het voorprogramma van Benito LERTXUNDI, Niko ETXART, OLDARRA en nog anderen en toerde met de groep “HEGALKA” door Baskenland en Canada. Haar eerste soloplaat “NERE MUNDUA” (Mijn wereld) verscheen vorig jaar

(Ed. Agorila)

MAIALEN stond erop aan dit concert deel te nemen. Zij heeft grote bewondering voor Peio’s werk en op haar album zingt ze een nummer van Peio!

 

 

09:36 Gepost door F. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-01-06

Balade en Pays Basque

 

Bijzondere uitzending

 

 

21 januari 2006

 

 

"Balade en Pays Basque" zal gewijd zijn aan het komende benefietconcert:

Tussen 15u en 17u, een gevarieerd programma met ondermeer Gilles SERVAT , ARZ NEVEZ...

 

Verder, interviews met Gilles SERVAT en MAIALEN

 

Tussen 17u en 18u, zal het programma van France-Culture « Le vif du sujet », gewijd aan Peio SERBIELLE, opnieuw uitgezonden worden.

 

 http://rbg.online.stalig.net/live.mp3.m3u

 

10:32 Gepost door F. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Gabriel YACOUB

 

 

Gabriel YACOUB

 

 

 

Gabriel YACOUB est né en 1952 d'un père libanais et d'une mère originaire du Loiret...

C'est au début des années 70 que Gabriel fait ses premières armes en tant que guitariste et choriste d'ALAN STIVELL...

Puis il fonde le mythique groupe MALICORNE qui met le répertoire traditionnel au goût du jour alors que la France entière a les oreilles tournées vers l'Amérique...10 années durant, MALICORNE a entrainé dans sa vague créatrice l'imagination d'un public conquis...

A l'apogée de MALICORNE, Gabriel YACOUB entame une carrière solo, cette période est marquée par la sortie de plusieurs albums et de nombreuses tournées (Europe, Canada,...)

Les concerts de Gabriel sont des promenades enchanteresses à travers la magie des mélodies, du chant et des arrangements... Son dernier album qui est un double CD enregistré en public est distribué par "harmonia mundi" : un gage de grande qualité !...

Entre 2 tournées en Belgique et aux Pays Bas, Gabriel YACOUB sera sur la scène de PLOEMEUR le 27 janvier pour soutenir PEIO SERBIELLE...

+d'infos : www.gabrielyacoub.com

 

 

Gabriel YACOUB is de zoon van een Libanese vader en zijn moeder is afkomstig van de Loirestreek.

 

Begin jaren 70 begeleidt hij Alan STIVELL op de gitaar en is tevens korist.

 

Hij is de oprichter van de mythische groep MALICORNE en hielp zo het traditionele repertoire nieuw leven in te blazen. Tien jaar lang wist MALICORNE de verbeelding van zijn publiek aan te wakkeren.

 

Daarna ging Gabriel YACOUB de solotour op en maakte, tussen de opnames van nieuwe platen, heel wat tournees (Europa, Canada)

 

De concerten van Gabriel  nodigen ons uit tot betoverende wandelingen in de muziekwereld. Zijn nieuwste dubbele album, life opgenomen, wordt uitgebracht door “harmonia mundi”!

 

Tussen twee tournees in België en Nederland zal Gabriel YACOUB te horen zijn in PLOEMEUR op het benefietconcert voor Peio SERBIELLE!

 

www.gabrielyacoub.com

08:23 Gepost door F. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-01-06

Gilles Servat

 

 

Gilles SERVAT

 

Depuis de nombreuses années, à 800 kilomètres de distance, l'un en Bretagne, l'autre au Pays Basque, ils n'ont cessés de chanter l'amour de leur terre, de leur langue et de l'amitié entre les peuples...

GILLES SERVAT ne pouvait être absent de ce rendez-vous des amis de PEIO SERBIELLE...

GILLES sera le 27 janvier sur la scène de PLOEMEUR pour cette soirée exceptionnelle dont il est également le parrain...

 

"PEIO est un ami et un grand chanteur . Il lui est reproché d'avoir hébergé des basques appartenant à l'ETA . En attendant son procès, il risque de moisir en prison pendant longtemps (plusieurs années, c'est courant en France), pour peut-être apprendre qu'il est acquitté, comme on l'a vu lors du procès de Quévert où des innocents ont fait plus de 3 ans de "préventive" !
On ne peut accepter çà . PEIO doit attendre son procès en liberté .
J'ai signé la pétition .

Gilles SERVAT

 

 

 

 

Al vele jaren, 800 km van elkaar vandaan, zingen een Bask en een Bretoen hun liefde voor hun streek, hun taal en over broederlijkheid tussen de volkeren…

 

Wanneer de vrienden van PEIO SERBIELLE zich verenigen mag GILLES SERVAT niet ontbreken op de afspraak…

 

GILLES neemt het peterschap voor deze buitengewone avond op zich en zal op 27 januari te zien en te horen zijn in PLOEMEUR!

 

 

Gilles SERVAT verklaart :

 

Peio is een vriend en een groot zanger. Er wordt hem verweten ETA leden te hebben geherbergd. Een proces kan jaren op zich laten wachten zoals we wel meer zien in Frankrijk.  Zoals met het Quévert proces, waar sommigen gedurende drie jaar  onschuldig in voorarrest zaten, zou ook hij na al die tijd onschuldig verklaard kunnen worden. In afwachting van het proces loopt hij het risico weg te kwijnen in een cel. Dat is onaanvaardbaar! Peio moet in afwachting van het proces zijn vrijheid hervinden. Ik tekende de Oproep.

 

 

 

19:33 Gepost door F. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-01-06

Benefietconcert voor Peio Serbielle

 

 

Image Hosted by ImageShack.us

 

 

19:29 Gepost door F. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-01-06

Schrijven naar Peio kan!

 

 

Het hoeven geen lange brieven te zijn. Peio spreekt Frans en Baskisch...
Een mooie kaart, je naam...
Help Peio deze moeilijke periode door te komen!
 
Peio SERBIELLE
Maison d'Arrêt
BP 1358
112 rue Saint-Roch
16016 ANGOULEME CEDEX
France

 

 

Une petite carte, une longue lettre… écrivez à Peio ! Il a besoin de votre soutien !

 

12:56 Gepost door F. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-01-06

Geluk - Le Bonheur

 

Izan gabe eman dezakegun gauza bakarra da zori ona.

 

Geluk is het enige dat men kan schenken zonder het te bezitten.

 

Le bonheur est la seule chose que nous puissions donner sans l’avoir.


19:05 Gepost door F. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-01-06

Cote Basque

 

Lees op www.cotebasque.net alle info omtrent Peio !

 

www.cotebasque.net vous donne tous les infos sur Peio! Allez-y !


10:00 Gepost door F. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-01-06

 12:07 Gepost door F. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Een afspraakje!

 

Balade en Pays Basque

 

7 januari van 15 tot 17u

  

3 nieuwe albums worden voorgesteld!

 

 

MIKEL LABOA : « Xoriek » (ed.Elkar)

 

De nieuwe CD van de 70 jarige Mikel LABOA is gewoon verbazend!

 

  

PIER POL BERZAITZ : “Lili baten kantorea” (ed.Elkar)

 

Een derde album van deze componistzanger. Te ontdekken!

 

AKELARRE

1972-2005 Zuzénéan (ed.Elkar)

 

Wat rock mag ook wel! AKELARRE gaf zijn laatste concert in 2005 na dertig jaar optreden. In deze uitgave vind je een CD +DVD

 

 

Allen op post http://rbg.online.stalig.net/live.mp3.m3u

12:04 Gepost door F. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-01-06

De eerste les

 

Lehenengo ikasgaia                De eerste les

 

 

Ni naiz                                  Ik ben

Hi haiz                                   jij bent

Hura da                                  hij is

Gu gara                                  wij zijn

Zu zara                                 U bent

Zuek zarate                          jullie zijn

Haiek dira                             zij zijn

 

Hau da                                   Dit is

Gure                                       onze

Hizkuntza maitea               geliefde taal

 

Hau da                                   Dit is

Gure euskara                         ons eigen

Garbia                                               Euskara

 

Hau da                                   Dit is

Gure                                       onze

Lehenengo ikasgaia             eerste les

 

Ni naiz                                  Ik ben

Hi haiz                                   jij bent

Hura da                                  hij is

Gu…                                       wij…

Gu euskaldunak gara         wij spreken Euskara

 

 

Deze les wordt ons gegeven door URKO en is te horen op HEMEN GAUDE.  

De vertaling klopt niet helemaal… In feite zegt hij : wij zijn euskaratalig!


13:52 Gepost door F. | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |